shining like precious pearls from times pastAtt ett år kan gå så snabbt, 
att en person kan lämna så stora spår,
både av saknad och av glädje.
Leda en mot mål, in på vägar,
hjälpa en att knyta vänskapsband för livet.
Det måste stämma, 
en fjärils minsta vingslag förändrar allting.

comment

comment here:

jag heter
remember me?

e-mail address (will not be published):

url/blogg address:

commentr:

trackback
Who? I am Naima - someone who loves life, playing the cello, photography, dancing, friends and simply most fun things in this world. After my year as an exchange student in the States I have had my eyes opened for the rest of this globe and all its wonderful people to meet and places to see.


Today is , it's
's day today.